Kotle na tuhá paliva

Vstupte do světa kotlů na tuhá paliva a prozkoumejte naši širokou nabídku.

Jaké jsou nejčastější paliva pro zplynovací kotle?

Dřevo

 • Nejoblíbenější a nejdostupnější palivo pro zplynovací kotle.
 • Používá se měkké i tvrdé dřevo, ale pro stabilnější a delší hoření se doporučuje to tvrdé.
 • Dřevo by mělo být suché s vlhkostí 12 % až 20 %, naštípané a nařezané na délku odpovídající kotli.
 • Mokré dřevo má nižší výhřevnost, hůře hoří a produkuje více emisí (kouří).

Dřevěné brikety

 • Kvalitní brikety z dřevěhého odpadu představují pohodlnou alternativu k dřevu.
 • Vyznačují se vysokou výhřevností a nízkou produkcí popela.
 • Vyrábějí se z dřevěných pilin a štěpky.

Pelety

 • Biopalivo vyrobené z dřevěných pilin a štěpky.
 • Je potřeba používat pelety předepsané velikosti s minimálním podílem prachu. Nejpoužívanější pelety jsou o průměru 6 až 8 mm.
 • Za kvalitní pelety se považují ty z měkkého dřeva bez kůry tzv. bílé pelety. Pokud koupíte například tmavé pelety z tvrdého dřevo s kůrou nebo vyráběných z rostlin budete mít problémy se spékáním popela ve spalovací komoře. Spékání popela bude znamenat více času stráveného čištěním a údržbou kotle.
 • Pelety se vyznačují snadnou manipulací, automatickým podáváním do kotle a nízkými emisemi.

Štěpka a jiné drobné palivo

 • Štěpka se může skládat s větví, kůry nebo pilin.
 • Štěpka má vysokou výhřevnost, srovnatelnou s hnědým uhlím a produkuje méně emisí.
 • Štěpka má tendenci do sebe natahovat vlhkost, proto se musí skladovat v suchu a ve větraných prostorách.
 • V praxi by neměla před použitím jako palivo překročit 40 % vlhkost.

Hnědé uhlí

 • Je potřeba používat kvalitní uhlí bez prachu, vhodné je uhlí ořech 1 a 2.
 • Uhlí by nikdy nemělo být mokré.
 • Obecně se používá hnědé uhlí o nízké popelnatosti s malým obsahem síry.

Uhelné brikety

 • Vyrábějí se z uhelného prachu a pojiva.
 • Dobře se skladují, mají vysokou výhřevnost, ale produkují více emisí.

Máte zájem o naše služby?

ESKA THERM s.r.o. Copyright © 2022 - GDPR

Web vytvořil Michal Hančil